บริการของเรา

งานออกแบบผังโครงการ

Swan & Maclaren เป็นพันธมิตรที่ได้รับความเชื่อมั่นในการออกแบบผังโครงการระดับมืออาชีพโดยมุ่งเน้นการสร้างสภาพแวดล้อมของเมืองสำหรับยุคปัจจุบัน ด้วยประสบการณ์ด้านการออกแบบผังชุมชนที่อยู่อาศัย รีสอร์ท รวมถึงศูนย์ราชการและสวนเพื่อธุรกิจในรูปแบบต่างๆ Swan & Maclaren มุ่งหวังที่จะบรรลุผลประโยชน์ที่เหมาะสมจากการวางผังที่ดินในขณะที่เพิ่มประสบการณ์ทางสังคมของผู้ใช้ในทุกโครงการด้วยเช่นกัน

งานออกแบบสถาปัตยกรรม

เราใช้แนวทางที่สร้างสรรค์โดยองค์รวมในวิธีคิดและการปฏิบัติงานอย่างละเอียดรอบคอบสำหรับการออกแบบสถาปัตยกรรมทั้งหมดของเรา ด้วยทักษะการออกแบบและการจัดการโครงการในระดับสากล ความเอาใจใส่ในรายละเอียดการใช้งานและมุมมองด้านสุนทรียศาสตร์ถือเป็นแนวทางสำคัญสำหรับทุกโครงการที่ดำเนินการโดย Swan & Maclaren

งานออกแบบภายใน

Swan & Maclaren ใส่ใจอย่างยิ่งในการนำนวัตกรรมมาใช้เพื่อเชื่อมต่อระหว่างอาคารและการออกแบบพื้นที่ภายใน เช่นเดียวกันกับการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมภายนอกเพื่อสร้างพื้นที่ใช้สอยภายในที่สะดวกสบาย พื้นที่ใช้สอยที่ยั่งยืนภายในอาคารได้รับการออกแบบเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้ด้วยการเลือกใช้สีสัน วัสดุ และความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อมภายใน

งานออกแบบภูมิทัศน์

งานออกแบบภูมิทัศน์ของเรามุ่งทำความเข้าใจต่อสภาพแวดล้อมนอกอาคารภายในบริบทที่ถูกสร้างขึ้น แต่ละโครงการจะเริ่มต้นด้วยการศึกษาสภาพพื้นที่ท้องถิ่นดั้งเดิมเพื่อขยายขอบเขตสู่การออกแบบสภาพแวดล้อมสีเขียวอย่างสร้างสรรค์ โดยสถาปัตยกรรมจะกลายเป็นองค์ประกอบที่กลมกลืนและเป็นส่วนหนึ่งของงานภูมิทัศน์

งานออกแบบภูมิทัศน์โดย Swan & Maclaren สร้างสภาพแวดล้อมที่เปี่ยมด้วยแรงบันดาลใจซึ่งจะช่วยสร้างเสริมชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีและปรับปรุงคุณภาพของสภาพแวดล้อมที่ถูกสร้างขึ้นรอบตัวเราเพื่อความเพลิดเพลินของทุกๆ คน