ความเป็นมา

สวอนแอนด์แมคคลาเรนได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในบริษัทสถาปัตยกรรมออกแบบที่เก่าแก่ที่สุดในสิงคโปร์ เริ่มต้นในนาม สวอนและเลอร์มิท ในปี ค.ศ 1887 และได้ก่อตั้งในชื่อสวอนแอนด์แมคลาเรนในปี ค.ศ 1892 เมื่อ เจมส์ แมคคลาเรน เข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนหลังจากการถอนตัวของมิสเตอร์เลอร์มิท

ในช่วงต้นปีที่ผ่านมา สวอนแอนด์แมคคลาเรน ได้เจริญเติบโตอย่างโดดเด่นในด้านสถาปัตยกรรมและมีส่วนร่วมรับผิดชอบในงานสถาปัตยกรรมหลากหลายแห่งในสิงคโปร์ อาคารและสถาปัตยกรรมในช่วงยุคแรก ที่มีชื่อเสียงซึ่งเป็นที่รู้จักระดับโลกส่วนมากได้รับการยกย่องให้เป็นอนุสรณ์สถานแห่งชาติ อาธิเช่น โรงแรมราฟเฟิล, โรงแรมกู๊ดวู๊ดปาร์ค, มหาวิหารเซนต์แอนดรูว์,หอรำลึกวิคตอเรีย และ อนุสรณ์สถานสงครามพลเรือน

ปัจจุบัน สวอนแอนด์แมคคลาเรน ยังคงเติบโตและพัฒนาอย่างต่อเนี่องโดยเปิดรับต่อการเปลี่ยนแปลงสู่ระดับสากล หลังจากได้รับรางวัลชนะเลิศด้านการออกแบบจากผลงานหอสมุดแห่งชาติสิงคโปร์ในปี คศ 1998 ร่วมกับ เคเนท เยียง สวอนแอนด์แมคคลาเรนยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากความมั่นคงไปสู่ความมั่นคงที่เพิ่มพูนมากขึ้นในระดับสากลและภูมิภาค

คณะผู้บริหารปัจจุบันให้ความเคารพเป็นอย่างสูงต่อความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของรุ่นก่อนและความงดงามอย่างเป็นนิรันดร์ของงานสถาปัตยกรรมทั้งในสิงคโปร์และอื่นๆ ซึ่งหลายสถานที่ยังคงโดดเด่นในการเปลียนแปลงอย่างไม่หยุดนิ่งของสิงคโปร์ สมาชิกของทุกคนในทีมมีความเคารพและซาบซึ้งต่อพันธมิตรและผู้ร่วมมือที่ได้ผ่านเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสวอนแอนด์แมคคลาเรนในช่วงเวลาตลอด 120 ปีที่ผ่านมา สมาชิกในแต่ละรุ่นพร้อมที่จะรับทราบบทบาทของตนเองและสร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรมที่หลากหลายจากสวอนแอนด์แมคคลาเรน เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยส่งเสริมโครงสร้างสถาปัตยกรรมของเมืองโดยการให้บริการที่หลากหลายและมีอิทธิพลต่อสภาพแวดล้อมที่สร้างขึ้นอย่างต่อเนื่องของสิงคโปร์