แนวทางของเรา

สวอนแอนด์แมคคลาเรนมีความโดดเด่นในงานด้านการออกแบบและการก่อสร้างในระดับใหญ่ เราให้ความสำคัญในงานออกแบบของเราเพื่ออยู่ในระดับแนวหน้าทางนวัตกรรม เราไม่ออกแบบผลงานที่ซ้ำกับงานที่เคยทำมาก่อนและพยายามสร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นไม่เหมือนใคร ตามเงื่อนไขความต้องการของลูกค้าแต่ละท่าน

เครือข่ายที่กว้างไกลทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของเรานำไปสู่การบริการด้านการออกแบบที่เปี่ยมด้วยประสิทธิภาพ ด้วยแนวความคิดที่ทันสมัยและความเข้าใจอย่างแท้จริงถึงแนวโน้มความต้องการของตลาดและกลุ่มผู้ใช้งาน

การเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติของเราช่วยเติมเต็มประสบการณ์มากมายในการบริหารและการควบคุมโครงการที่บริษัทได้สร้างขึ้นในช่วง 120 ปีที่ผ่านมา

ด้วยเหตุนี้เราจึงได้พัฒนาความเข้าใจในเชิงลึกเกี่ยวกับการก่อสร้าง การพัฒนาโครงการ และการตลาดภายในภูมิภาคโดยเฉพาะ ร่วมกับประสบการณ์ระดับสากลที่โดดเด่นของเราแล้วนั้น เราสามารถใช้ความรู้นี้เพื่อส่งมอบงานออกแบบที่มีเอกลักษณ์ มีความร่วมสมัย และครอบคลุมถึงนวัตกรรมล่าสุดให้กับลูกค้าของเรา

สำนักงานต่างๆ ทั่วเอเชียของเรามีบุคลากรมากกว่า 100 คนผู้ผ่านการฝึกประสบการณ์อย่างเข้มข้นทั้งในและต่างประเทศ เราเชื่อว่าทีมงานของเราซึ่งทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญทั่วทุกมุมโลกมีความสามารถเฉพาะตัวในการนำเสนองานสถาปัตยกรรมที่มุ่งสู่มาตรฐานในระดับโลกแก่ทั่วทั้งภูมิภาค

ทีมงาน

พันธมิตร

แนวทางของเราในการทำงานเป็นทีมและการร่วมมือกันยังครอบคลุมไปถึงพันธมิตรและทีมที่ปรึกษาอีกด้วย ซึ่ง Swan Maclaren ได้ประสานงานในฐานะผู้จัดการฝ่ายออกแบบและสถาปนิก ทำให้เกิดคติที่เรายึดมั่น นั่นคือการพัฒนาและเติบโตไปด้วยกันและความพึงพอใจที่ลูกค้ามีต่อการดำเนินโครงการขนาดใหญ่และมีรูปแบบที่ซับซ้อน ไม่ว่าโครงการนั้นจะเป็นส่วนหนึ่งของตลาดที่ใหญ่และซับซ้อนในประเทศจีน หรืออยู่ในหลายๆ ประเทศในภูมิภาคอาเซียน เราก็ยึดมั่นร่วมกันถึงเป้าหมายและแรงบันดาลใจในการพัฒนาโครงการสำหรับลูกค้าเป็นสำคัญ ด้วยสำนักงานหลายแห่งของเราในจีน มาเลเซีย สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม ความรู้ในระดับท้องถิ่นของเราจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับประสบการณ์ในระดับนานาชาติของเราได้เป็นอย่างดี